Faydalı Yazılar

Q?

Etüt merkezi ne demek?

A.

Etüt Merkezlerinin Ortaya Çıkışı
Türk Dil Kurumu’na göre ‘etüt’ kelimesi Fransızca kökenli ‘étude’ kelimesinden dilimize geçmiş olup eğitimdeki kullanımı “Öğrencilerin, bir belletmenin gözetimi, denetimi altında ders çalışmaları, mütalaa, müzakere” anlamlarda kullanılmaktadır.
Özellikle pansiyonlu (yatılı) okullarda kalan öğrencilerin ders çalışma saatlerinin düzenlenmesinde etkili bir sistem olan ‘etüt saatleri’ öğrencilerin sınıf ortamında aynı anda ödevlerini yapmaları ve günlük ders çalışmaları açısından çok etkili olmuştur. Tamamen öğrencinin inisiyatifinde olan bu etüt saatlerinde nöbetçi öğretmenler (belletmenler) sadece sessizliği sağlama ve yoklama alma şeklinde rol üstlenirler.
Ancak özelikle 1990’lı yıllardan itibaren özellikle devlet okullarından gelen öğrencilere ‘özel kurs merkezi’ ortamında her dersten konu anlatımının yapıldığı ‘dershane’ tarzında etüt merkezleri ortaya çıkmıştır. Bu etüt merkezlerinin faaliyete geçmesi ilk bakışta öğrencilerin okullarında kaçırdıkları derslerin telafisini görmeleri şeklinde olumlu karşılansa da zamanla öğrencilerin okul derslerini ikinci plana atmalarına sebep olmuştur. Bu da hem okullardaki verimi düşürmüş, hem de veli açısından ciddi bir maliyet oluşturmuştur.

Eryaman’da Etüt Merkezleri
Zamanla dershanelerin yaygınlaşmasıyla, etüt merkezleri de ortaya çıkış misyonundan uzaklaşmış olup öğrencilerin okul sonrası barınıp ödev yaptıkları yerler haline gelmişlerdir. Etüt merkezleri kapatılmadan önce, 2017 yılında sadece Eryaman’da yirmiden fazla etüt merkezi bulunmaktaydı. Bu etüt merkezlerinin çoğu ciddi miktarlarda aidat almalarına rağmen öğrencilere ödev yaptırmaktan başka bir katkı sağlayamamaktaydı maalesef.

Günümüzde özellikle Eryaman gibi annelerin de çalıştığı semtlerde ilk ve ortaokul çağındaki çocukların okul sonrası (14:30-18:00 arası) bir eğitmen gözetiminde ödev yapıp anne babalarının işten çıkışına kadar barınacakları yerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu kendi başına yeterli olamaz. Öğrencilerin zamanlarını daha etkili kullanabilecekleri etkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır.

Okul Sonrası Yabancı Dil Programları
Eryaman Dinamik Yabancı Dil Merkezi olarak bu öğrencilerimizin okul sonrası zamanlarını (14:30-18:00 arası) azami ölçüde verimli bir şekilde değerlendirebilecekleri programlar sunmaktayız.

✔️Haftada 10 ders İngilizce
✔️Gözetimli ödev yapımı & kontrolü
✔️Sosyal & sanatsal aktiviteler
✔️9 ay boyunca okullarla eş zamanlı devam eden bu ‘okul sonrası programlar’ sayesinde çocuğunuz çok yoğun yabancı dil eğitimi alacak ve küçük yaşta İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilecek bir düzeye gelecektir.

Q?

Çocuğumun yabancı dil öğrenebilmesi için okuma yazma bilmesi gerekiyor mu?

A.

Hayır. Kesinlikle okuma yazma bilmesi gerekmiyor çünkü küçük yaş grupları için hazırlanan ders materyalleri görseller üzerine oturtulmuş olup daha çok kesme, yapıştırma, boyama ve eşleştirme şeklinde etkinliklerle desteklenmiştir.

Q?

Hangi yaş gruplarına hitap edilmekte?

A.

Merkezimizde hem çocuk gruplarına (4+) hem de yetişkinlere dil eğitimi verilmekte olup çocuk ve yetişkinler farklı saatlerde alınmaktadır. Prensip gereği çocuklara ayrılan zaman dilimlerinde yetişkin grup alınmamakta ve aynı şekilde yetişkinlerin ders gördüğü saatlerde çocuk grubu kabul edilmemektedir. Bu karar çocukların rahat hareket etmelerini sağlamak ve yetişkinlerin olası çocuk etkinliklerinden rahatsız olmadıklarından emin olmaktır.

Q?

Dil merkezinizde hangi diller öğretilmekte?

A.

Merkezimizde İngilizce, Japonca ve Almanca dil dersleri verilmekte.