Modern Öğretim Teknikleri

Dinamik Dil Merkezi'nin Çocuk ve Genel İngilizce programları konusundaki deneyimi ve Modadil Akademisi'nin YDS, YÖKDİL, YKS-DİL, IELTS, TOEFL ve Hazırlık Atlama gibi akademik programlardaki uzmanlığı sayesinde yaşa ve hedefe yönelik etkin metotlar uygulanmaktadır.

04-17 yaş arasındaki çocuklara yönelik sunulan programlarda drama temelli yaparak Learning by doing (yaparak öğrenme) metodu ile öğrencilerimiz ana dilllerini öğrendikleri gibi yabancı dil öğrenmektedirler. Ana dilimizde olduğu gibi 4 temel bececi olan Speaking (Konuşma), Listening (Dinleme), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) eşit bir şekilde geliştirilmektedir.

 Genel İngilizce programlarında ise kursiyerlerin ilgi ve seviyelerine uygun metinlerden yola çıkarak aynı 4 temel dil becerisi geliştirilmektedir. Situational learning diye adlandırılan yöntemle öğrencilerin farklı durum ve ortamlarda seri bir şekilde kendilerini ifade edebilecekleri çalışmalar yapılmaktadır.

Akademik sınavlarda ise tamamen hedef odaklı çalışılmaktadır. Kursiyerin bu programlara başlaması için belli bir seviyenin üstünde olması şart değildir çünkü Modadil Passagework sayesinde Elementary (Başlangıç) düzeyinden başlayarak 4 ay gibi kısa bir sürede YDS, TOEFL ve IELTS programlarına katılabilecek bir düzeye gelebilirsiniz.