Genel İngilizce

Genel İngilizce programı uygulama ağırlıklı olup 4 temel dil becerisinin eşit düzeyde geliştirildiği bir müfredat üzerine kurulmuştur. Amaç katılımcıların hem ilerde girecekleri dil sınavlarına hazırlanmalarını hem de kendilerini rahat ifade edebilecekleri sağlamaktır.

Kursiyerlerin yerleştirme sınavıyla alındıkları bu programda, Common European Framework (Ortak Avrupa Birliği) kriterleri çerçevesinde A1, A2, B1, B2 ve C1 seviye grupları mevcuttur. Bu programda dil anlatımı asgari düzeyde olup ağırlıklı olarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma yapılmaktadır.

Comments are closed.