Genel İngilizce Kursları

Genel İngilizce programlarımız Avrupa Birliği Dil Çerçevesi (CEFR) doğrultusunda A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeylerinde verilmektedir. Öncelikle hangi seviyede olduğunuzu tespit edilir ve ardından size özel bir program hazırlanarak öğrenme süreciniz hızlandırılır. Öğrenmenin kalıcı olması açısından kaydolduğunuz programa düzenli bir şekilde devam etmeniz önemlidir.

Beginner Level (A1 Düzeyi)

Kursiyerlerin temel düzeyde kendilerini ifade edebildikleri başlangıç düzeyidir. Günlük yaşantıda kullanılan genel cümle yapıları, sık rastlanılan kelimeler ve anlaşılabilir düzeyde telaffuz (pronunciation) ön plana çıkar. Dilin temelinin atıldığı bu programda çabanız çok önemlidir ve düzenli bir şekilde not almanız ve tekrar etmeniz önerilir.

Elementary Level (A1 Plus)

Katılımcıların karşılıklı diyalog kurabilecekleri, temel kavramlarla birlikte serbest etkileşim kurabilecekleri bir düzey. Okuma ve dinleme metinleri daha uzundur ve doğru telaffuzla birlikte konuşmada akışkanlık (fluency) beklenir.

Pre-Intermediate Level (A2 Düzeyi)

Kursiyerlerin basitleştirilmiş öyküleri rahatlıkla okuyup İngilizce özetleyebilecekleri karşılıklı etkileşimde basit düzeyde tartışma ortamına girebilecekleri bir seviye. Dil yapılarının kullanımında doğruluk (accuracy) beklenir.

Intermediate Level (B1 Düzeyi)

Dil bilgisi ve kelime sayısı açısından zengin bir seviye. Orta düzeyde sadeleştirilmiş makale ve öyküler okunabilir; serbest tartışma ortamlarına girilerek fikir beyan edilebilir. Konuşmada özgünlük esastır.

Upper Intermediate Level (B2 Düzeyi)

Katılımcıların kendilerini serbeste ifade edebilecekleri, özgün makale ve yayınları genel anlamda takip edebilecekleri bir seviye. Kelime alt yapısı ile birlikte dil bilgisi de gelişmiştir. Yarı akademik düzeyde kompozisyon yazılabilir.

Advanced Level (C1 Düzeyi)

Kursiyerlerin özgün makale ve yayınları rahatlıkla takip edebilecekleri, okul dersleri ve iş ile ilgili konularda serbest sunum yapabilecekleri bir düzey. Siyasi, felsefi ve benzeri konularda serbest fikir beyan edilebilir.

Proficiency Level (C2 Düzeyi)

Dilin anadil düzeyinde kullanıldığı bir seviyedir. Kişinin farklı konularda bilgisi dahilinde çok rahat bir şekilde kendisini ifade edebileceği, makale ve kitap yazabileceği bir aşama.